Mgr. Darina Šlampová, advokátka, poskytuje komplexní advokátní služby, tedy advokátní služby ve všech oblastech práva na území České republiky i Slovenské republiky. Advokátní služby jsou dostupné pro každého. Můžete využít tyto služby: 
Pro každého:

 • základní právní poradenství
 • komplexní přístup k řešení sporů klientů
 • sepisy smluv a posuzování jejich výhodnosti
 • uplatnění náhrady škody
 • rozvody manželství včetně majetkového vypořádání
 • spory ze spotřebitelských vztahů, z úvěrových smluv
 • poradenství a právní zastoupení v insolvenčním řízení
 • řízení o zvýšení výživného a jeho vymáhání
 • poradenství a zastupování v dědickém řízení
 • obhajoba ve věcech trestních
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • a další.
Pro firmy a podnikatele:

 • založení společnosti s ručením omezeným či jiných obchodních společností
 • vymáhání a správa pohledávek
 • sepisy smluv a posuzování jejich výhodnosti
 • příprava smluvní dokumentace, včetně všeobecných obchodních podmínek
 • uplatnění náhrady škody
 • poradenství a právní zastoupení v insolvenčním řízení
 • zrušení obchodní společnosti a její likvidace
 • smlouvy o prodeji nebo nájmu podniku, vklad podniku do základního kapitálu
 • právní analýzy možností řešení sporů s obchodními partnery či zákazníky
Speciální služby

 • práva pacientů – poradenství, uplatnění nároků při poškození zdraví v důsledku chybného postupu lékaře
 • práva poškozených – v trestním řízení, uplatnění práva na náhradu škody při dopravní nehodě nebo obětí trestného činu
 • práva spotřebitelů – reklamace, dluhy ze spotřebitelských úvěrů

 

Advokát informuje klienty, že orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 návrhu zákona 634/1992 Sb.) je Česká advokátní komora, Kontaktní údaje: Česká advokátní komora, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz; ID datové schránky: n69admd.