Základní právní poradenství v insolvenčním právu

Poskytuji konzultaci o jakémkoli problému či právní otázce, která Vás zajímá  v oblasti insolvence. Základní právní poradenství trvá obvykle 30 – 60 minut. Konzultace je pro Vás zcela nezávazná, následně se můžete rozhodnout, zda máte zájem o právní zastoupení či další právní služby.

Pro věřitele

Vymáhání dlužných peněz od dlužníků, kteří mají řadu dluhů a/nebo exekuce, je obtížné. Poradím Vám, jak nejefektivněji danou situaci řešit.

V již probíhajícím insolvenčním řízení Vám zpracuji řádnou přihlášku Vaší pohledávky, zjistím, v jaké fázi se řízení nachází a v rámci možností odhadnu, kdy a s jakou částkou od dlužníka můžete počítat.

Pro dlužníky – podnikatele

Individuálně posoudím Váš případ z hlediska majetku a dluhů firmy. Upozorním Vás na Vaše povinnosti plynoucí ze zákona, aby nedošlo k případné Vaší osobní odpovědnosti za dluhy firmy. Zpracuji insolvenční návrh, vysvětlím Vám postup a podmínky insolvenčního řízení.

Pro dlužníky – spotřebitele

Individuálně posoudím Váš případ z hlediska Vašeho majetku a dluhů. Upozorním Vás na Vaše povinnosti plynoucí ze zákona. Společně zvážíme možnost oddlužení. Zpracuji insolvenční návrh, vysvětlím Vám postup a podmínky insolvenčního řízení.