Ministerstvo spravedlnosti (obchodní rejstřík, e-justice, adresy soudů a jiné)

www.justice.cz

 

Česká advokátní komora

www.cak.cz

 

Insolvenční stránky (insolvenční rejstřík, vzory podání)

www.insolvencni-zakon.cz

 

Katastr nemovitostí ČR (vyhledávání nemovitostí, informace o řízení)

www.nahlizenidokn.cuzk.cz